ticket info

ticket info

Tribuneplass

Felt D-E-F-G-H

Med denne billetten får du tilgang til alle feltene på langside Nord. Du får tilgang til kioskgatene inne i arenaen og aktivitetsområde med musikkscene utenfor arenaen. Du ser godt alle konkurransene. Du har også tilgang til musikkscenen som står utenfor Telenor Arena, i aktivitets-området.

Billetten varer hele dagen, fra 12:00 til 22:30, og gjelder for alle konkurransene og konsertene.

Her kan du kjøpe voksen, barn og familiebilletter.

Er du OBOS medlem får du 20% rabatt på billettene. Du må taste inn ditt medlemsnummer når du kjøper billettene. Billetten gjelder for maks 4 billetter per OBOS medlemskap.

Hva ser jeg hvor:

Det er mange ulike øvelser, som alle har større og mindre konstruksjoner som tar noe siktlinje fra den ene eller den andre siden, men du kan bevege deg fritt innenfor din billettkategori, og det vil være skjermer som vil være godt synlig fra alle seter. Billetten din er ikke nummerert, slik at du kan sitte der du vil innenfor din billettkategori.

Transport:

Det er noe begrenset parkeringsmuligheter utenfor Telenor Arena, vi anbefaler derfor alle å ta hensyn til miljøet og velge buss med Ruter. Bussene går kontinuerlig, og i samarbeid med Ruter og politiet vil det være minst mulig ventetid.

Mat:

Det selges mat i kioskgatene bak tribunene inne i arenaen. Det vil være tilgjengelig food trucks i aktivitetsområdet utenfor arenaenRestauranten Spitfire i Telenor Arena er åpen, og du kan bestille bord for lunch eller middag. Gå til https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for bestilling.

General admission

Fields D-E-F-G-H

With this ticket you get access to all the fields on the long side North. You get access to the kiosk streets inside the arena and activity village with the music stage outside the arena.
You’ll see all the competitions well. You also have access to the music stage outside Telenor Arena, in the activity area.
The ticket lasts all day, from 12:00 to 22:30, and applies to all competitions and concerts.
Here you can buy adult, children and family tickets.
If you are an OBOS member you get a 20% discount on the tickets. You must enter your membership number when you buy the tickets. The ticket is valid for a maximum of 4 tickets per OBOS membership.

What do I see where:
There are many different competition areas, all of which have larger and smaller designs that take some of the sight from one side or the other, but you can move freely within your ticket category and there will be screens that will be well visible from all seats.
Your ticket is not numbered so you can sit where you want within your ticket category.

Transportation:
There are some limited parking facilities outside Telenor Arena, we therefore recommend everyone to pay attention to the environment and choose the public bus offer with Ruter. The buses run continuously, and in cooperation with Ruter and the police there will be the least possible waiting time.

Food:
Food is sold in the kiosk streets behind the stands inside the arena.
There will be available food trucks in the activity area outside the arena
The Spitfire restaurant in Telenor Arena is open and you can book a table for lunch or dinner.
Go to https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for booking your table.

Tribuneplass

Felt I-J

Med denne billetten får du tilgang til alle feltene på kortside Øst. Du får tilgang til kioskgatene inne i arenaen og aktivitetsområde med musikkscene utenfor arenaen. Du ser godt alle konkurransene. Du har også tilgang til musikkscenen som står utenfor Telenor Arena, i aktivitets-området.

Billetten varer hele dagen, fra 12:00 til 22:30, og gjelder for alle konkurransene og konsertene.

Her kan du kjøpe voksen, barn og familiebilletter.

Er du OBOS medlem får du 20% rabatt på billettene. Du må taste inn ditt medlemsnummer når du kjøper billettene. Billetten gjelder for maks 4 billetter per OBOS medlemskap.

Hva ser jeg hvor:

Det er mange ulike øvelser, som alle har større og mindre konstruksjoner som tar noe siktlinje fra den ene eller den andre siden, men du kan bevege deg fritt innenfor din billettkategori, og det vil være skjermer som vil være godt synlig fra alle seter. Billetten din er ikke nummerert, slik at du kan sitte der du vil innenfor din billettkategori.

Transport:

Det er noe begrenset parkeringsmuligheter utenfor Telenor Arena, vi anbefaler derfor alle å ta hensyn til miljøet og velge buss med Ruter. Bussene går kontinuerlig, og i samarbeid med Ruter og politiet vil det være minst mulig ventetid.

Mat:

Det selges mat i kioskgatene bak tribunene inne i arenaen. Det vil være tilgjengelig food trucks i aktivitetsområdet utenfor arenaenRestauranten Spitfire i Telenor Arena er åpen, og du kan bestille bord for lunch eller middag. Gå til https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for bestilling.

General admission

Fields I-J

With this ticket you get access to all the fields on the short side East. You get access to the kiosk streets inside the arena and activity village with the music stage outside the arena.
You’ll see all the competitions well. You also have access to the music stage outside Telenor Arena, in the activity area.
The ticket lasts all day, from 12:00 to 22:30, and applies to all competitions and concerts.
Here you can buy adult, children and family tickets.
If you are an OBOS member you get a 20% discount on the tickets. You must enter your membership number when you buy the tickets. The ticket is valid for a maximum of 4 tickets per OBOS membership.

What do I see where:
There are many different competition areas, all of which have larger and smaller designs that take some of the sight from one side or the other, but you can move freely within your ticket category and there will be screens that will be well visible from all seats.
Your ticket is not numbered so you can sit where you want within your ticket category.

Transportation:
There are some limited parking facilities outside Telenor Arena, we therefore recommend everyone to pay attention to the environment and choose the public bus offer with Ruter. The buses run continuously, and in cooperation with Ruter and the police there will be the least possible waiting time.

Food:
Food is sold in the kiosk streets behind the stands inside the arena.
There will be available food trucks in the activity area outside the arena
The Spitfire restaurant in Telenor Arena is open and you can book a table for lunch or dinner.
Go to https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for booking your table.

Tribuneplass + gulv

Felt A-B-C

Med denne billetten får du tilgang til alle feltene på kortsidene Vest. Du får også muligheten til å gå ned på gulvet, slik at du kan stå ved landingen til Big Air hoppet, og tett innpå Street og Moto x banene.

Du får tilgang til kioskgatene inne i arenaen og aktivitetsområde med musikkscene utenfor arenaen.

Du ser godt alle konkurransene, og kan flytte deg rundt slik at du kommer tett innpå din favorittkonkurranse. Du har også tilgang til musikkscenen som står utenfor Telenor Arena, i aktivitets-området.

Billetten varer hele dagen, fra 12:00 til 22:30, og gjelder for alle konkurransene og konsertene.

Her kan du kjøpe enkeltbilletter for barn og voksne.

Er du OBOS medlem får du 20% rabatt på billettene. Du må taste inn ditt medlemsnummer når du kjøper billettene. Billetten gjelder for maks 4 billetter per OBOS medlemskap.

Hva ser jeg hvor:

Det er mange ulike øvelser, som alle har større og mindre konstruksjoner som tar noe siktlinje fra den ene eller den andre siden, men du kan bevege deg fritt innenfor din billettkategori, og det vil være skjermer som vil være godt synlig fra alle seter. Billetten din er ikke nummerert, slik at du kan sitte der du vil innenfor din billettkategori.

Transport:

Det er noe begrenset parkeringsmuligheter utenfor Telenor Arena, vi anbefaler derfor alle å ta hensyn til miljøet og velge buss med Ruter. Bussene går kontinuerlig, og i samarbeid med Ruter og politiet vil det være minst mulig ventetid.

Mat:

Det selges mat i kioskgatene bak tribunene inne i arenaen. Det vil være tilgjengelig food trucks i aktivitetsområdet utenfor arenaen. Restauranten Spitfire i Telenor Arena er åpen, og du kan bestille bord for lunch eller middag. Gå til https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for bestilling.

General admission + floor access

Fields A-B-C

With this ticket you get access to all the fields on the short side West. You also get the opportunity to walk down the floor so you can stand at the landing of the Big Air jump, and close to the Street and Moto x courses.
You get access to the kiosk streets inside the arena and activity area with the music scene outside the arena.
You see well all the competitions and can move around so you get close to your favorite competition. You also have access to the music stage outside Telenor Arena, in the activity area.
The ticket lasts all day, from 12:00 to 22:30, and applies to all competitions and concerts.
Here you can buy single tickets for children and adults.
If you are an OBOS member you get a 20% discount on the tickets. You must enter your membership number when you buy the tickets. The ticket is valid for a maximum of 4 tickets per OBOS membership.

What do I see where:
There are many different competition areas, all of which have larger and smaller elements that take some of sight from one side or the other, but you can move freely within your ticket category and there will be screens that will be well visible from all seats.
Your ticket is not numbered so you can sit where you want within your ticket category.

Transportation:
There are some limited parking facilities outside Telenor Arena, we therefore recommend everyone to pay attention to the environment and choose the public bus offer with Ruter. The buses run continuously, and in cooperation with Ruter and the police there will be the least possible waiting time.

Food:
Food is sold in the kiosk streets behind the stands inside the arena.
There will be available food trucks in the activity area outside the arena
The Spitfire restaurant in Telenor Arena is open and you can book a table for lunch or dinner.
Go to https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for ordering.

Premium billett Felt L-M-N-O

Med denne billetten får du tilgang til alle feltene på langside Sør, hvor du kommer veldig tett innpå Big Air hoppet. Du får også muligheten til å gå ned på gulvet, slik at du kan stå ved landingen til Big Air hoppet, og tett innpå Street og Moto x banene. Du får tilgang til kioskgatene inne i arenaen og aktivitetsområde med musikkscene utenfor arenaen.

Du ser godt alle konkurransene, og kan flytte deg rundt slik at du kommer tett innpå din favorittkonkurranse. Du har også tilgang til musikkscenen som står utenfor Telenor Arena, i aktivitets-området.

Du får også tilgang til Premium loungen bak tribunene på langside Sør.

I Premium loungen vil det være egen musikk og mulighet til å kjøpe øl og vin. Premium loungen er også åpen for utøverne som deltar i X Games. Det er også skjermer inne på loungen, slik at du kan følge med på konkurransene derfra.

Billetten varer hele dagen, fra 12:00 til 23:00, og gjelder for alle konkurransene og konsertene.

Hva ser jeg hvor:

Det er mange ulike øvelser, som alle har større og mindre konstruksjoner som tar noe siktlinje fra den ene eller den andre siden, men du kan bevege deg fritt innenfor din billettkategori, og det vil være skjermer som vil være godt synlig fra alle seter. Billetten din er ikke nummerert, slik at du kan sitte der du vil innenfor din billettkategori.

Transport:

Det er noe begrenset parkeringsmuligheter utenfor Telenor Arena, vi anbefaler derfor alle å ta hensyn til miljøet og velge buss med Ruter. Bussene går kontinuerlig, og i samarbeid med Ruter og politiet vil det være minst mulig ventetid.

Her kan du kun kjøpe enkeltbilletter for voksne og barn, ikke familiebilletter.

Mat:

Det selges mat i kioskgatene bak tribunene inne i arenaen. Det vil være tilgjengelig food trucks i aktivitetsområdet utenfor arenaen. Restauranten Spitfire i Telenor Arena er åpen, og du kan bestille bord for lunch eller middag. Gå til https://www.resdiary.com/restaurant/spitfirefor bestilling.

Kjøp billetter her

Premium ticket

Fields L-M-N-O

With this ticket you get access to all the fields on the long side South, where you’ll come very close to the Big Air jump
You also get the opportunity to walk down the floor so you can stand at the landing of the Big Air jump, and close to the Street and Moto x courses.
You get access to the kiosk streets inside the arena and activity area with the music stage outside the arena.
You see well all the competitions and can move around so you get close to your favorite competition. You also have access to the music stage outside Telenor Arena, in the activity area.
You also get access to the Premium Lounge behind the stands on the long side south.
In the Premium lounge there will be music and the opportunity to buy beer and wine. The Premium Lounge is also open to the X Games athletes. There are also screens inside the lounge, so you can follow the competitions from there.

The ticket runs all day, from 12:00 to 23:00, and applies to all competitions and concerts.

What do I see where:
There are many different exercises, all of which have larger and smaller designs that take some of sight from one side or the other, but you can move freely within your ticket category and there will be screens that will be well visible from all seats.
Your ticket is not numbered so you can sit where you want within your ticket category.

Transportation:
There are some limited parking facilities outside Telenor Arena, we therefore recommend everyone to pay attention to the environment and choose the public bus option with Ruter. The buses run continuously, and in cooperation with Ruter and the police there will be the least possible waiting time.

Here you can only buy single tickets for adults and children, not family tickets.

Food:
Food is sold in the kiosk streets behind the stands inside the arena.
There will be available food trucks in the activity area outside the arena
The Spitfire restaurant in Telenor Arena is open and you can book a table for lunch or dinner.
Go to https://www.resdiary.com/restaurant/spitfire for ordering.

See fields area map below

XIP – losjer

Dersom du vil dra sammen med kollegaer eller en vennegjeng og ha tilgang til eget rom med fantastisk utsikt til Big Air hoppet, kan du velge mellom ulike losje-løsninger.

Med XIP billett har du til gang til de samme områdene som Premium billettene, i tillegg til din egen losje.

Det er ulike løsninger for servering med eller uten privat servitør.

Du kan velge mellom losjer med kapasitet fra 12 – 70 personer.

Ønsker du å vite mer eller bestille XIP billetter. Send oss en e-post på premium@telenorarena.no så tar vi kontakt slik at vi sammen skreddersyr en løsning som passer nettopp for dere.

XIP suites

If you want to go with colleagues or a group of friends and have access to your own room with a great view of the Big Air jump, you can choose between different suites solutions.
With the XIP ticket you have access to the same areas as the Premium tickets, as well as your own suite.
There are various solutions for food and beverages, served with or without a private server.
You can choose between suites with capacity from 12 – 70 people.

Want to know more or order XIP tickets. Send us an email at premium@telenorarena.no and we will contact you so that we together can tailor a solution that suits you.

Childrens Pass

Children are very welcome to the event. For children under 12 years you may buy a children´s pass, they must be accompanied by adults. Children under 3 years old have free entry, but we do not allow strollers.

Weelchair

Specified ticket (limited number of tickets). Companions have free entry with proper certificate. Please order a ticket by calling +47 815 33133.

Sponsorer

Sponsorer

Pin It on Pinterest

Share This