Om X Games

X Games er en årlig sportskonkurranse innen en rekke grener kategorisert som actionsport. Merkevaren er eid av den amerikanske sportskanalen ESPN. I 1995 ble det første X Games avholdt i Rhode Island. I USA gjennomføres det årlig et X Games med vintersporter og et med sommersporter. I 2016 ble den første X Games konkurransen gjennomført i Norge, og har blitt gjennomført hvert år siden. (Bortsett fra i 2021 under Covid-19 pandemien. Da ble det i stedet gjennomført en norsk kvalifisering for ski og snowboard, til det neste X Games i Norge) X Games Norway kombinerer både vinter- og sommersporter, og har gjennomført konkurranser for Ski, Snowboard, Skateboard og MotoX. I Norge arrangeres X Games av det norske selskapet SAHR Production.